Mưa rét ở Bắc Bộ còn kéo đến hết 10/3, sau đó trời hửng nắng và nhiệt độ tăng dần, một số nơi có thể lên 26-28 độ C.