Dòng thời gian

Thoát chết sau khi bị ném xuống giếng

Tối 24/11/2012, tiếng động cơ quen thuộc của chiếc taxi do Linh điều khiển không còn vang lên trước cửa nhà. Chờ tới sáng hôm sau chưa thấy vợ về cũng không liên lạc được, chồng Linh tên Lý Cường, 30 tuổi, vội trình báo công an huyện Ninh Đông, …

Đọc thêm »

S̼á̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼9̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼P̼r̼i̼n̼c̼e̼ ̼G̼e̼o̼r̼g̼e̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼M̼a̼r̼y̼l̼a̼n̼d̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼K̼a̼r̼e̼n̼ ̼L̼o̼f̼t̼o̼n̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼K̼a̼r̼i̼s̼s̼a̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼B̼a̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ …

Đọc thêm »

Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴜ́ʏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ ʜᴏ̣̂ɪ đᴏ̂̀ɴɢ, ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ sᴜ́ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ

N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼ễ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ …

Đọc thêm »