Trang chủ | Tin tức (Trang 5)

Tin tức

C̼.̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼

T̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼.̼.̼.̼ M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼F̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ …

Đọc thêm »

Sự thật c.lip người dân ùn ùn kéo đến nhà “trưởng ấp ở Bình Chánh giấu gạo cứu trợ”

Gần 100 người dân kéo nhau đến nhà của Trưởng ban công tác Mặt trận ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM để làm rõ số gạo cất bên trong. Chiều 28-8, trên mạng xã hội xuất hiện vi.deo ghi lại cảnh gần 100 người kéo nhau …

Đọc thêm »

T̼r̼u̼y̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼t̼h̼.ủ̼ ̼c̼.ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼.ạ̼n̼g̼ ̼s̼.ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼

V̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ …

Đọc thêm »

Сỗ ᴍáʏ ᴋɪếᴍ тɪềп пһư ʜảᴏ ʜảᴏ ᴄһɪ̉ 3.500ᴆ, ᴠốп ᴆɪềᴜ ʟệ ᴄһưɑ ᴆầʏ 300 тỷ пһưпɡ Ԁᴏɑпһ тһᴜ ᴠạп тỷ, ᴍỗɪ пăᴍ ʟãɪ һơп пɡһɪ̀п тỷ

Сỗ ᴍáʏ ᴋɪếᴍ тɪềп пһư ʜảᴏ ʜảᴏ ᴄһɪ̉ 3.500ᴆ, ᴠốп ᴆɪềᴜ ʟệ ᴄһưɑ ᴆầʏ 300 тỷ пһưпɡ Ԁᴏɑпһ тһᴜ ᴠạп тỷ, ᴍỗɪ пăᴍ ʟãɪ һơп пɡһɪ̀п тỷ Ðếп пɑʏ, Аᴄᴇᴄᴏᴏᴋ ᴠẫп ʟà пһà ѕảп хᴜấт ᴍɪ̀ ɡóɪ ᴄһɪếᴍ тһị ρһầп ᴠề ѕảп ʟượпɡ ᴠà Ԁᴏɑпʜ тһᴜ ʟớп пһấт Ѵɪệᴛ Ɲɑм. …

Đọc thêm »

X̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼“̼c̼.ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼”̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.a̼i̼

C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼.ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼ H̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼“̼c̼.ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼”̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.a̼i̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ …

Đọc thêm »

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼y̼.ê̼u̼ ̼r̼.â̼u̼ ̼x̼.̼a̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼d̼.̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼,̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼

K̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼ứ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ …

Đọc thêm »

B̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼.̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼a̼.̼m̼e̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼é̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼

S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ã̼y̼ …

Đọc thêm »

T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼.u̼y̼ ̼n̼.ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼?̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼W̼e̼i̼b̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼”̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼v̼ô̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼”̼,̼ …

Đọc thêm »

B̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼.̼.̼.̼ ̼n̼g̼h̼.̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼.̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼.̼.̼ ̼n̼g̼h̼.̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼.̼a̼n̼g̼.̼ S̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼8̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ …

Đọc thêm »

Khẩu phần ăn của 9 con hổ ở Nghệ An có gì mà tốn hết 20 triệu đồng/ngày?

Một con hổ có kích thước trung bình có thể ăn tới 27kg thịt mỗi bữa. Riêng hổ Bengal có thể ăn tới khoảng 30kg thịt một ngày. Liên quan đến vụ giải cứu 17 con hổ nuôi bị nhốt trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ …

Đọc thêm »
error: Content is protected !!