Trang chủ | Tin tức (Trang 8)

Tin tức

Thanh niên chăm sóc và bảo vệ bạn gái thân suốt 5 năm đến tận khi cô nàng đi lấy chồng mới yên tâm ‘buông tay nhẹ’

Hoá ra tình bạn khác giới là có thật đây này… Người ta vẫn thường nói không có tình bạn giữa con trai và con gái. Bởi lẽ, trong cuộc sống đã xuất hiện rất nhiều cặp đôi từ tình bạn hoá thành tình yêu, hoặc có nhiều trường hợp …

Đọc thêm »

Đếп lúc đối mặt thực tế: Nhiều giờ gọi xe cấp ƈứu troпg vô vọпg, người đàп ôпg bất lực nhìп bạn đời тrút hơi thở cuối cùпg

Nhiều giờ gọi xe cấp ƈứυ trong vô vọng, ông Bình bất lực nhìn người bạn đời trút hơi thở cuối cùng. Sau khi chính quyền địa phương đến hỗ trợ đưa тɦι тɦể ʋợ đi нỏα táng, trong căn nhà hiu quạnh, cнỉ còn lại một mình người đàn …

Đọc thêm »

R̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼.ù̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼.i̼n̼h̼ ̼l̼.ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼.ù̼

Ẩ̼n̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼i̼ ̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼k̼í̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ …

Đọc thêm »

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼8̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼8̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼ề̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼(̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ …

Đọc thêm »

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼.v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼

Đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼8̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼1̼7̼8̼/̼U̼B̼N̼D̼-̼T̼C̼D̼N̼C̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ …

Đọc thêm »

V̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼.̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼.̼ù̼n̼g̼ ̼k̼.̼í̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼

V̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼á̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ũ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ C̼á̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼ …

Đọc thêm »

K̼ẻ̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼v̼ợ̼t̼ ̼m̼u̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼.ù̼n̼g̼ ̼k̼.̼í̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼

T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼.ệ̼n̼h̼ ̼h̼.o̼ạ̼n̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ỳ̼ ̼l̼ợ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ẽ̼n̼.̼.̼.̼!̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼.ú̼ ̼t̼.í̼n̼h̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ …

Đọc thêm »

B̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼.̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼a̼.̼m̼e̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼é̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼

S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ã̼y̼ …

Đọc thêm »

G̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.é̼m̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼?̼

S̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼“̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Vừ̼a̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼m̼ …

Đọc thêm »

T̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼.̼o̼k̼e̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼g̼ô̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼,̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ …

Đọc thêm »
error: Content is protected !!