Tin nổi bật

B̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼”̼t̼h̼ị̼t̼”̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼C̼Đ̼M̼:̼ ̼”̼Ă̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼“̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼

N̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ …

Đọc thêm »

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼:̼ ̼T̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼

L̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼X̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼–̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ắ̼p̼ ̼y̼ê̼u̼ …

Đọc thêm »

C̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼”̼l̼ạ̼”̼ ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼h̼.̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼.̼â̼n̼ ̼”̼t̼r̼.̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼.̼â̼n̼”̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼v̼.̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼.̼ạ̼y̼ ̼c̼.̼ả̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼T̼r̼.̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼)̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼,̼ ̼K̼D̼C̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼P̼.̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼Q̼.̼7̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼.̼ C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ …

Đọc thêm »

Chàng trai sinh năm 1991 hạnh phúc được 2 vợ hoà thuận, giữ gìn truyền thống ông và cha

Ông bố 9X cho biết, anh chỉ muốn làm điều tốt nhất cho con. Cách đây không lâu, anh Nam Đỗ (sinh năm 1991, quê Hải Dương) có chia sẻ những bức hình đi chơi cùng 2 người vợ và 2 con (mỗi người vợ sinh một con) lên mạng …

Đọc thêm »

Vụ binh nhì Trần Đức Đô t.ử v.ong: Người thân, nhân chứng và đồng đội nói gì?

Theo báo cáo của Quân khu 1 về sự việc quân nhân Trần Đức Đô (SN 2002, học viên Trường Quân sự Quân khu 1) t.ử v.ong ngày 28/6/2021, quá trình điều tra nguyên nhân, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của bố mẹ, người thân, đồng đội …

Đọc thêm »

K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ô̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼7̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ì̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼7̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ …

Đọc thêm »

L̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼

L̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼é̼ …

Đọc thêm »

Gái xinh ngân hàng chia sẻ ‘góc khuất’ trong nghề: “Muốn lên lương lên chức phải dễ dãi, chịu chiều khách”

“Mình vừa bỏ việc tại ngân hàng…ngân hàng ko phải là tốt như mọi người nghĩ. Mình cựu sinh viên NEU, K54, mới vào đây làm đc có 4 tháng…và mình quyết định từ bỏ vị trí của mình, mình làm ở phòng khách hàng cá nhân nhưng thi thoảng …

Đọc thêm »

C̼.l̼i̼p̼:̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼v̼á̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼

M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼c̼ò̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼ Sự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ …

Đọc thêm »

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼”̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼”̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼e̼ ̼D̼a̼v̼i̼s̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼s̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ …

Đọc thêm »